گزارش ویدئویی و تصویری از برگزاری بازدید علمی مجازی آنلاین زنده از پايگاه ميراث جهاني گنبد سلطانيه


اردوی علمی مجازی آنلاین زنده از پايگاه ميراث جهاني گنبد سلطانيه

تاریخ: دو شنبه 30 تیر1399 - ساعت 11:00 برگزار شد


با حضور و ارائه ارزشمند جناب آقای دکتر میر موسی انیران، مدیر محترم پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه

Mobirise

آدرس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ** زنجان- بلوار دانشجو- ابتدای جاده پایین کوه - دانشگاه آزاد اسلامی زنجان - سایت امام خمینی رحمة الله علیه 


اطلاعات تماس

Email: farid_63@yahoo.com         
  @riauzgrad                           
   @iauzbashgah                        Phone: 02433114293                   

آدرس وبسایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  
http://pazhoheshbashgah.ir آدرس مرکز رشد

 زنجان،میدان، پروین اعتصامی .خیابان
وحی .جنب پارک علم وفناوری استان زنجان. مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجاناطلاعات تماس

Email:roshdcenterz@gmail.com 
@riauzgrad                          

 Phone: 02433114238                   

آدرس وبسایت مرکز رشد 
http://www.iauz.ac.ir/sites/roshd
http://iauz.ac.ir/subcontent/details/1286

Mobirise web page creator - Find out