فرم ارسال آثارلطفاً اطلاعات خود را تکمیل کنید
فایل "آثار ترسیم شده با نرم افزارهای کامپیوتری" و یا فایل اسکن شده "آثار ترسیم شده دستی" خود را از طریق بخش زیر بارگزاری و ارسال نمایید. فرمت فایل تصویری ارسالی قابل قبول فقط JPG و با حجم کمتر از 10 مگابایت می باشد.

captcha