صفحه انتخابات الکترونیکی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

تاریخ برگزاری: جمعه 30 آبان ماه 1399 از ساعت 8 الی 19

 

مهلت رأی گیری به اتمام رسیده است  


دانشجویان گرامی لطفاً قبل از شرکت در انتخابات به نکات زیر توجه بفرمایید:

هر دانشجو فقط می تواند به کاندیداهای انجمن علمی مربوط به رشته تحصیلی خود رأی دهد؛ در غیر اینصورت آراء ایشان باطل خواهد بود.

هر دانشجو فقط یکبار می تواند در انتخابات شرکت کند. در صورت ثبت نهایی رأی دانشجو بیش از یکبار، آراء ایشان باطل خواهد بود.

دانشجویان لازم است مشخصات هویتی خواسته شده را به دقت در فرم زیر تکمیل نمایند، در صورت وجود هرگونه مغایرتی بین سامانه آموزشیار و اطلاعات هویتی وارد شده توسط دانشجو، رأی ایشان باطل خواهد بود.

هر دانشجو حداکثر به 6 کاندیدا می تواند رأی دهد.

دانشجویانی که در رشته تحصیلی آنها انجمن علمی تأسیس نشده است، حق شرکت در انتخابات را ندارند. این دانشجویان در صورت تمایل می توانند جهت تأسیس انجمن علمی در رشته تحصیلی خود از طریق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اقدام نمایند.

مواردی که در فرم زیر ستاره قرمز دارند حتماً باید به درستی تکمیل گردند.

برای هر انجمن علمی 5 نفر به عنوان اعضاء اصلی هیأت رئیسه و 2 نفر به عنوان اعضاء علی البدل بر اساس تعداد آراء انتخاب خواهند شد.

فقط رأی های ثبت شده در تاریخ جمعه 30 آبان ماه 1399 از ساعت 8 الی 19 شمارش خواهند شد.